Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotu promocyjnego projektu pn. „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON.