Stowarzyszenie Niedosłyszących „Lira”, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku zapraszają na seminarium pn. „Praktyczne aspekty ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 października (wtorek) od godz. 11.00 w świetlicy integracyjnej KSON ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra.

 

W programie:

  • godz.11.00 - Zakres regulacji prawnej praw osób niepełnosprawnych. Co nam daje ratyfikacja Konwencji. Referuje mgr Bartosz Nowak, prawnik.
  • godz. 11.30 – Problematyka edukacyjno-wychowawcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w świetle polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Referuje mgr Ewa Kazimierczak-Wojtasiewicz, Forum Rodziców przy MEN, członek – konsultant Sejmowej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych
  • godz. 12.00 – Problemy osób niepełnosprawnych w Kotlinie Jeleniogórskiej w świetle praktyki Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Prezentuje mgr Monika Żak, koordynator projektu CIWON.
  • godz. 12.20 – Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy. Referuje mgr Janina Frys, Agencja Pośrednictwa Pracy KSON
  • godz. 12.35 – Dyskusja
  • godz. 13.30 – Propozycje metod i narzędzi umożliwiające wykorzystanie Konwencji do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej. Prezentacja wniosków końcowych, dr Jerzy Prudzienica, prezes Stowarzyszenia Niedosłyszących „Lira”

Prosimy o osobisty udział w seminarium wraz z przygotowaniem merytorycznego wystąpienia w dyskusji. Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium w terminie do dnia 12 października.