Akta Instytut Pamięci Narodowej 05Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu serdecznie zaprasza w najbliższą środę, to jest 7 czerwca 2017 r., w godzinach 14:00-18:00, do swojej siedziby przy ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”) na „Dzień Otwarty”, w ramach którego przewiduje się:

1. godz. 15:00 otwarcie mini-wystawy, pt. „Jeleniogórscy patrycjusze z XVIII w. - wielkie fortuny mieszczańskie a rozwój miasta”, prezentującej akta i okolicznościowe druki z epoki, odnoszące się do bogatych rodzin mieszczańskich Jeleniej Góry z XVIII w.; jak również kolorową kopię (nie prezentowanego dotąd w Jeleniej Górze) rysunkowego planu miasta autorstwa Wernera z 1747 r. (oryginał znajduje się w zasobie Stiftung Preußischer Kulturbesitz w Berlinie).

2. godz. 15:20 prezentacja najnowszych publikacji regionalnych Wydawnictwa Poligraficznego „Ad Rem” z Jeleniej Góry i otwarcie stoiska księgarskiego. Przewidziany jest udział autorów, podpisujących swoje książki.

3. godz. 15:40 - 16:30 prelekcje, przygotowane we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przez doktorantów Uniwersytetu: - mgr Karolina Pawlikowska, „Szafa biblioteczna z pałacu w Maciejowej - przypadki zabytku ruchomego”; - mgr Magdalena Opęchowska, „Losy śląskich, nowożytnych fortun mieszczańskich, na przykładzie rodziny Menzel z Jeleniej Góry”.

4. godz. 14:00 - 15:00 oraz 16:30 - 17:50 zwiedzanie magazynów archiwalnych, połączone z informacją o najciekawszych i najcenniejszych zbiorach.

5. w trakcie wystawy i prezentacji referatów wyświetlany będzie film autorstwa Pana Eugeniusza Gronostaja, przedstawiający wirtualną rekonstrukcję Jeleniej Góry z XVIII wieku.

6. przez cały czas czynny będzie „Archiwalny punkt konsultacyjny” dla archiwistów rodzinnych, genealogów i kolekcjonerów.

Współorganizatorami Dnia Otwartego, będą: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Historyczny, Wydawnictwo „Ad Rem” z Jeleniej Góry oraz Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Dla odwiedzających Archiwum wraz z Towarzystwem przygotowały skromne upominki w postaci kart pocztowych z widokami starych map Śląska (znajdujących się w zasobie Oddziału), jak również przewodników turystycznych po Jeleniej Górze.

Ivo Łaborewicz Kierownik
AP O/Jelenia Góra