Dnia 20 lutego 2013 r. Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KSON zorganizowało w Szkole Podstawowej nr 5, w Jeleniej Górze, ul. Lotnictwa 1 kolejne w spotkanie informacyjne.

Podczas spotkania poruszona była tematyka:

  1. WSPÓŁPRACA RODZICÓW I SZKOŁY W ZAKRESIE WSPOMAGANIA NAUCZANIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU,
  2. GDZIE UZYSKAĆ WSPARCIE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZŁONKÓW RODZIN,
  3. FORMY WSPARCIA SPOŁECZNEGO,
  4. FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO,
  5. FORMY POMOCY RZECZOWEJ,
  6. DYSKUSJA.

Przedstawiona tematyka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, czego wynikiem był szereg pytań oraz nawiązanie kontaktów w celu bezpośredniej pomocy. Opowiedziano o metodach zachęcania dzieci nadpobudliwych, z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi do pracy w szkole i w domu. Na co zwracać uwagę, kiedy i gdzie udać się w celu diagnozy, terapii oraz co zrobić gdy pojawią się problemy w szkole. Zainteresowanie wzbudziła również możliwość uzyskania dofinansowania z PFRON na zakup komputera oraz turnusy rehabilitacyjne. Jednej z osób zostały przekazane dokumenty i udzielona na miejscu pomoc w ich wypełnieniu oraz obiecana dalsza bezpośrednia pomoc przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem niepełnosprawnego dziecka na turnus rehabilitacyjny.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania.