Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożył: D P C sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na audyt projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożył: D P C sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na audyt projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, iż unieważniamy zapytanie ofertowe 03/02/2021 dotyczące audytu projektu "Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz". "