Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dnia 15.03.2021 r.o godz. 15.00 rostrzygnięto przetarg nr 01/03/2021.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożył: D P C sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na audyt projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożył: D P C sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na audyt projektu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, iż unieważniamy zapytanie ofertowe 03/02/2021 dotyczące audytu projektu "Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz". "

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że rozstrzygnięcie zapytań ofertowych nr 01/02/2021, 02/02/2021 oraz 03/02/2021 nastąpi do dnia 04.03.2021r.