Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 

AD REM ul. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawiadamiamy, że przetarg na skład biuletynu został anulowany. 

Termin nowego przetargu zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapytanie ofertowe opublikowano 9 czerwca 2022.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kolportaż Poczta Polska SA, ul Sygietyńskiego 8, 58-508 Jelenia Góra.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapytanie ofertowe opublikowano 9 czerwca 2022.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R2 PRINT Adam Ryter, ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna