Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożyli: Garted - Tadeusz Gardziejwski i Vinet - usługi informatyczne. Z tymi oferentami zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie indywidualnych szkoleń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca – Niezależność – Sukces: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000208/01/D

 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym), adres: 58-500 Jelenia Góra, ul: Os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

  1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/-ń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

hoteldotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu „DORADZTWO+SZKOLENIA+STAŻ=PRACA: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr ABS/00004/01/D Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym)  58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jedyną ofertę w zapytaniu nr. 01/05/2019 złożyła Poczta Polska i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na kolportaż Biuletynu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

gazeta okładkix500I. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kolportażu ( wysyłki) Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapytanie 03/04/2019

Najkorzystniejszą ofertę złożył Drukarnia W.Włostowski Laser-Graff i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na druk Biuletynu.

Zapytanie 02/04/2019

Najkorzystniejszą ofertę złożył AD-REM Regina Chrześcijańska i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na skład Biuletynu.