Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył DPCA Danylyczenko i Spółka ul. Armii Krajowej 15/7 Opole i temu Oferentowi zostanie powierzona usługa przeprowadzenia audytu projektu współfinansowanego ze środków PFRON  "Biuletyn "Niepełnosprawni Tu i Teraz"...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył DPCA Danylyczenko i Spółka ul. Armii Krajowej 15/7 Opole i temu Oferentowi zostanie powierzona usługa przeprowadzenia audytu projektu współfinansowanego ze środków PFRON  "Praca-niezależność-sukces...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył DPCA Danylyczenko i Spółka ul. Armii Krajowej 15/7 Opole i temu Oferentowi zostanie powierzona usługa przeprowadzenia audytu projektu współfinansowanego ze środków PFRON  "Kierunek-praca..."

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożył DPCA Danylyczenko i Spółka ul. Armii Krajowej 15/7 Opole i temu Oferentowi zostanie powierzona usługa przeprowadzenia audytu projektu  współfinansowanego ze środków PFRON "Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia..."

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zamawiający Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) zwany dalej „Jednostką audytowaną” („JA”)
zaprasza do złożenia ofert:
I. Przedmiot zapytania
AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Niepełnosprawni Tu ” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
2. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” 3. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie JA.
II. Zakres audytu zewnętrznego
Audyt powinien obejmować ogół działań, prowadzących do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny realizacji zadania/projektu pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że jedyną ofertę złożył D P C sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole i w związku ze spełnieniem wszystkich kryteriów temu Oferentowi zostanie powierzone przeprowadzenie audytu projektu "Kierunek -praca...