Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Informujemy, żę najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Drukarnia Grafix Tomasz Biniek – 8,8 pkt.

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska – 8,8 pkt.

i na podstawie Rozdz. VIII pkt 4 Zapytania ofertowego nr 03/09/2017 zapraszamy ww. Oferentów do negocjacji.

2. Przedmiotem negocjacji będzie CENA WYKONANIA USŁUGI.

3. Negocjacje odbędą się w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 11:00 telefonicznie. Z przebiegu negocjacji zostanie sporządzona przez koordynatora projektu notatka służbowa.

O wyniku negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję.