Mamy przyjemność poinformować, że na Walnym Zebraniu Członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w dniu 3 kwietnia 2012 r. podjęliśmy uchwałę o zmianę statutu JTSK. Istotną jego zmianą jest także nowa nazwa TOWARZYSTWO KARKONOSKIE.

 

Decyzja ta poprzedzona była wielomiesięczną dyskusją i konsultacjami z członkami i sympatykami JTSK. Choć czekamy formalnie na wpis do rejestru sądowego, to z woli członków świadomie używamy już nazwy Towarzystwa Karkonoskiego. Obok prezentujemy znak firmowy - markę Towarzystwa Karkonoskiego z wkomponowanym dotychczasowym znaczkiem JTSK. Jest to jedna z wielu propozycji, którą poddajemy pod Wasz osąd.

 

Stowarzyszeniem zawiaduje Zarząd w składzie: Marek Nałęcz-Socha – Prezes
Tadeusz Siwek – Wiceprezes
Stanisław Schubert – Sekretarz
Danuta Kołodziej – Skarbnik
Jadwiga Mazur- Członek zarządu

 

oraz Komisja Rewizyjna: Jan Hanc- Przewodniczący
Kazimiera Gronostaj
Mirosława Jośko - Członek

 

Stroną internetową zawiaduje nasz członek kolega Eugeniusz Gronostaj, jest ona w budowie z wszystkimi tego konsekwencjami. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 50 członków, a troską Zarządu jest rozwijanie działalności towarzystwa w oparciu o tradycje Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich i Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego.

 

Dyżury członków Zarządu
w siedzibie Towarzystwa przy ul. Osiedle Robotnicze 47a
w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 15.00.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich sympatyków
Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego