Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W czasie spaceru oprócz wiadomości krajoznawczo - historycznych Uczestnicy poznają zasady posługiwania się kijkami nordic walking, które przy odpowiednim zastosowaniu pomagają odciążać stawy i poprawiać sprawność ruchową.

Spotkanie Uczestników odbędzie się w dniu 18 maja tj. sobota godzina 10:00 w świetlicy KSON ul. Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze. W wyprawie mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Warunkiem jest posiadanie swojego sprzętu (kijki do nordic walking, sportowe wygodne obuwie).

Powrót do Jeleniej Góry z Siedlęcina autobusem na koszt organizatora (MZK lub PKS).

 Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku - KSON przy ul. Osiedle Robotnicze 47A lub telefonicznie na numer bezpłatnej infolinii 800 700 025.

Pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku. Organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia wycieczki i transportu. Na przyszłość zaplanowane są kolejne spacery.