17 września Pani Prezes Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych uczestniczyła w Ogólnopolskiej  Konferencji Sejmików Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowana po raz pierwszy konferencja towarzyszyła 23 Międzynarodowym Targom Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi. Organizatorem konferencji  był Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, we współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Jak mówi Pani Prezes „to była niesamowita okazja poznania działalności innych sejmików, ale także planowania kolejnych wspólnych działań”.  Poza przedstawicielami Sejmików Osób Niepełnosprawnych w konferencji uczestniczyli  Pani Alina Wojtowicz - Pomierna, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Teresa Hernik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi  Pani Ewa Ściborska. „Możliwość wysłuchania poszczególnych wystąpień, ale przede wszystkim wspólne debatowanie, otwiera przed naszymi organizacjami nowe możliwości” mówi Prezes LSON. Jednym z efektów konferencji jest podjęcie decyzji dotyczącej podpisania ogólnopolskiego porozumienia Sejmików Osób Niepełnosprawnych. Porozumienie to umożliwi podejmowanie wspólnych działań, a w razie konieczności interwencji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Ta próba integracji środowiska stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego reprezentowania środowiska osób z niepełnosprawnością na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim podjęcie współpracy z wyzbyciem się wrogości, zazdrości, niechęci czy rywalizacji. „Spotkania Sejmików Wojewódzkich  umożliwiają nam zapoznanie się z dobrymi praktykami, skoro innym się udało to my też możemy spróbować … (przenieść takie działania do naszego miasta), czasem nie trzeba wywarzać otwartych drzwi, ale trzeba wiedzieć że ktoś te drzwi już otworzył” podkreśla Barbara Kadziewicz.