Audycja Leszka Kopcia

Zawartość słowna: prowadzący mówi do słuchaczy tak, aby pobudzić ich wyobraźnię, używając w tym celu słów nawiązujących do dzieciństwa, podróży w czasie, możliwości przenoszenia się w dowolne miejsca, do których chcą się przemieścić. W programie wykorzystuje się fragmenty przeróżnych baśni (Andersen, bracia Grimm). Ten fragment audycji będzie nosił nazwę „Powrót do krainy szczęśliwego dzieciństwa”. W audycji wykorzystane będą również dźwięki natury np. szum wody, śpiew ptaków, wiatr, krople deszczu, odgłosy delfinów itd. Zadaniem prowadzącego będzie trwanie przy słuchaczu, odzywanie się w odpowiednich momentach, tonując napięcie i emocje.