z telefonu komórkowego  47 87 31 240,  z telefonu stacjonarnego  0  47 87 31 240

Zmieniły SIĘ NUMERY TELEFONÓW DO JEDNOSTEK POLICJI W CAŁYM KRAJU

Od  24 lutego br. zmieniły się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego należy wybrać wyróżnik MSWiA - 47.

Efektem uruchomienia wyróżnika jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie uległ sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Obowiązujące numery telefonów stacjonarnych KMP i komisariatów w Jeleniej Górze :

Oficer dyżurny KMP w Jeleniej Górze – 47 873 1240

Wydział Prewencji KMP w Jeleniej Górze sekretariat – 47 873 1526

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze -47 873 159

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze – 47 873 1580

Komisariat I Policji w Jeleniej Górze – 47 873 150

Komisariat II Policji w Jeleniej Górze – 47 873 1064

KGP/ KMP w Jeleniej Górze