Jak w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej

 powinniśmy definiować
zatrudnienie, aby odpowiadało potrzebom rzeczywistości i
przyszłości?

Czy umowa o pracę nie staje się anachronizmem i może warto pomyśleć
o nowej ustawowej definicji formy współpracy w nadchodzącej czwartej
rewolucji przemysłowej?

W załączeniu przesyłam pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Premiera
Gowina w sprawie zatrudniania przez aplikację, jako przykład
zachodzących zmian.

z pozdrowieniami,
Leszek Pieczyński

 

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1009