VIII Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej odbędzie się w tym roku. Zapraszamy serdecznie:)

Film promocyjny na YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=sGb2MN7w2GM&feature=youtu.be

 

VIII EUROPEJSKI FESTIWALPIOSENKI ESPERANCKIEJ ODBĘDZIE SIĘ W TYM ROKU.

   Z wielką przyjemnością przekazuję piękną informację, że organizatorzy VIII Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej zdecydowali się zorganizować go w tym roku. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację festiwaluw dotychczasowej formie. Dlatego odbędzie się on ONLINE i ze specjalną dedykacją dla MILI VAN DER HORST-KOLIŃSKIEJ, która od powstania festiwalu wspierała jego rozwój.

   Ta nowa forma, online, umożliwi uczestnictwo większej ilości osób, które dotychczas głównie ze względów finansowych nie mogły w nim uczestniczyć. Wystarczy tylko zgłosić się a później przysłać wideo z piosenką. W tym roku będą trzy kategorie: 1. chór lub zespół, 2. solista, 3. nagranie w studiu. Kategorie wiekowe pozostają te same: 0-18 lat / 19-54 lat / 55-111 lat. W tym roku wystarczy zaśpiewać tylko jedną piosenkę, w języku esperanto. Jury, grupa międzynarodowych specjalistów – esperantystówi muzyków – w tym roku ze względu na wyjątkową sytuacjęoceniać będzie głównie poprawność językową i muzyczną.

   Ogłoszenie rezultatów festiwalu i przyznanie nagród wyróżnionym uczestnikom odbędzie się 12-go września, również online, podczas Koncertu Laureatów.

   Honorowy patronat nad konkursem zaakceptowali: Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Bohdan Aniszczyk - przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży orazorganizacje: Universala Esperanto-Asocio (UEA - największa organizacja esperancka), Internacia Ligo de EsperantistajInstruistoj (ILEI - Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów), EUROKKA (właściciel wydawnictwa płytowego Vinilkosmo) oraz JUNA AMIKO (jedno z najbardziej znanych czasopism esperanckich) i VARSOVIA VENTO (internetowe radio w języku esperanto).

   Organizator, Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej (Eŭropa Centro de Interkultura Edukado) zaprasza wszystkich do udziału w VIII Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej. Przyślijcie swoje zgłoszenie i wideo do 15 sierpnia 2020CZEKA MNÓSTWO WSPANIAŁYCH NAGRÓD!

Wszelkie informacje (regulamin i formularz zgłoszeniowy) można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie e-maila: E-konto lub telefonicznie: +48 692 551 131, +48 606 858 640,   www.ecem.com.plhttps://www.facebook.com/efekantoj/

W imieniu organizatorów

Małgorzata (Małgosia) Komarnicka 

Generalny dyrektor Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej

 

 LA 8A EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ OKAZOS ĈI-JARE

   Kun grandaplezuro mi transdonasbelaninformon, ke la organizantoj de la 8a Eŭropa Festivalo de EsperantajKantojdecidisorganiziĝinĉi-jare. La kronvirusapandemiomalebligisorganizadon de la kantfestivalo je ĝiaĝisnunaformo. Tial ĝi okazosRETEkajkun specialadediĉo alMILA VAN DER HORST-KOLIŃSKA, kiu de komencode la festivalosubtenisĝiandisvolvon.

   Tiu nova formo, reta,ebligospartoprenon al pligrandanombro depersonoj, kiujĝisnunĉefe pro financoj ne povisen ĝi partopreni.Sufiĉasnuraliĝikaj poste sendifilmeton kun kanto.Ĉi-jareestos tri kategorioj: 1. korusoaŭensemblo, 2. solisto, 3. registritaen studio. La aĝkategoriojestas la samaj: 0-18 jaroj / 19-54 jaroj / 55-111 jaroj.Ĉi-jaresufiĉaskantinurunukantonen Esperanto. La ĵurio, laaro da internaciajspecialistoj – esperantistojkajmuzikistoj – ĉi-jare pro esceptasituaciopritaksosĉefelingvankajmuzikankorektecojn.

   Anonco de la rezultojkajdisdono de la premioj al la distingitaj partoprenantoj okazos la 12-an de septembro, ankaŭinterrete, dum la Koncerto de Premiitoj.

   Honoranpatroneconpri la konkursoakceptis Jacek Sutryk - la Prezidanto de Vroclavo,Bohdan Aniszczyk - la Prezidanto de la KomisionopriEdukadokajJunularokaj la organizaĵoj: Universala Esperanto-Asocio (UEA), InternaciaLigo de EsperantistajInstruistoj(ILEI), EUROKKA (fakasocio de TEJO kajmuzikafakaasocio de UEA, la kreinto de la eldonejoVinilkosmo) kaj JUNA AMIKO (la plejkonatakajŝatatarevuo de Esperantujo)kajVARSOVIA VENTO (interreta radio).

   La organizanto, la Eŭropa Centro de Interkultura Edukado (Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej) invitasĉiujnpartopreni en la 8a Eŭropa Festivalo de EsperantajKantoj. Bonvolusendivianaliĝilonkajfilmetonĝis la 15a de aŭgusto 2020ATENDAS VIN MULTAJ BELEGAJ PREMIOJ!

Ĉiaj informojestasriceveblajĉe la adreso: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skribuen la temo de la mesaĝo: E-kanto)aŭtelefone +48 692 551 131,+48 606 858 640,www.ecem.com.pl / https://www.facebook.com/efekantoj/

Je la nomo de la organizantoj

Małgosia Komarnicka

Ĝeneraladirektoro de Eŭropa Festivalo de EsperantajKantoj