walne zebraniex400Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących "Lira" zaprasza na Walne Zebranie wszystkich Członków Stowarzyszenia w dniu 25-05-2017 o godzinie 12:00, II termin 12:30 w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47a w Jeleniej Górze.