Nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Lira przesłali nam kolejne ostrzeżenie przed oszustami.

Tym razem przestroga dotyczy Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm, a działają pod różnymi nazwami: Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP),

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) itp. Wszystkie te „firmy” na zasadzie podobieństwa, podszywaję się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym rządowym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, a do bazy której wpis jest bezpłatny. Nowi przedsiębiorcy mogą się jednak złapać na różnego rodzaju klony.

Szerzej o oszustach piszą gazety, a my zapraszamy do lektury artykułów linki poniżej:

http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,20323316,przedsiebiorcy-uwaga-na-nowe-oszustwo-wpis-do-nie-istniejacego.html?disableRedirects=true

http://czasopismo.legeartis.org/2017/07/krajowy-rejestr-dzialalnosci-gospodarczych.html