zębyx400Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od kilku lat analizuje wspólnie z innymi Organizacjami Pozarządowymi i pacjentami dostęp mieszkańców, a szczególnie osób niepełnosprawnych naszego regionu do usług medycznych.

W tym też kontekście przeanalizowano decyzję Dolnośląskiego oddziału NFZ we Wrocławiu. Już analiza podziału kontraktowanych środków na przestrzeni bieżącego roku skłania nas do stwierdzenia, że jeleniogórskie jest dyskryminowane poprzez przyjęcie błędnego systemu dystrybucji środków. Świadczą o tym między innymi przytaczane przykłady.

Kontrakt dotyczący niepełnosprawnych pacjentów stomatologicznych leczonych w znieczuleniu ogólnym został skierowany do przychodni stomatologicznej w Wołowie i Oleśnicy (odpowiednio 90 i 160 km od Jeleniej Góry). Miejscowości te są bardzo słabo skomunikowane i perspektywa przemieszczania się do wytypowanych placówek przez mieszkańców kotliny jeleniogórskiej jest wyjątkowo utrudniona. Z placówki realizującej ten kontrakt w Jeleniej Górze od 15 lat korzystały głównie osoby z niepełnosprawnością umysłową, które bez udziału anestezjologa nie są w stanie znieść dolegliwego zabiegu. Między innymi, być może w wyniku naszych interwencji szczątkowy kontrakt na te zabiegi medyczne został przyznany przychodni w Jeleniej Górze, jednak jego wartość w minimalnym stopniu zaspakaja rzeczywiste potrzeby: mówi Stanisław Schubert Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi jeleniogórskiej. Według naszej wiedzy ponad 70 % wartości kontraktu skierowano do przychodni w Wołowie i Oleśnicy.

Kontrakt na chirurgiczną opiekę stomatologiczną, która od roku 2009 prowadzona była w Jeleniej Górze przyznano przychodniom chirurgii stomatologicznej we Lwówku Śląskim i Bolesławcu skazując tym samym pacjentów z naszego regionu na wielogodzinne podróże w celu wykonania zabiegów. Oferentowi prowadzącemu taki gabinet w Jeleniej Górze od 8 lat odmówiono kontraktu ze względu na brak środków.

Oferta dziennego ośrodka rehabilitacji w Jeleniej Górze świadcząca od 10 lat usługi dla ponad 300 pacjentów rocznie, w tym dzieci i seniorów głównie niepełnosprawnych, wyposażona w jedyną w subregionie komorę kriogeniczną została odrzucona, a kontrakt przyznano placówce ze Lwówka Śląskiego o bardzo trudnym dostępie komunikacyjnym. Kontrakt realizowany będzie w placówce znajdującej się na obrzeżach Gryfowa Śląskiego co automatycznie skazuje wielu dotychczasowych pacjentów na przerwanie leczenia. Od czerwca bieżącego roku, mówi Agnieszka Nowak - doradca KSON odbieramy wiele telefonów i skarg ze strony niepełnosprawnych pacjentów, którzy słusznie żalą się na system „obszarów kontraktowania” nie uwzgledniającym populacji mieszkańców korzystających z usług medycznych. Ten system zmusza pacjentów do odbywania dalekich podróży do oddalonych od ich miejsca zamieszkania gabinetów specjalistycznych. Nie każdy przecież ma własny środek lokomocji, a korzystanie z publicznego transportu właściwie w wielu przypadkach uniemożliwia kontynuowanie leczenia.

W sprawie tej KSON wystąpił do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ, Samorządowców i jeleniogórskich Parlamentarzystów.