Wszyscy administratorzy budynków na segregację śmieci patrzą wyłącznie z punktu widzenia ponoszenia jak najniższych kosztów z tym związanych. Oznacza to, że większość administratorów (w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców) dążą do wprowadzenia zasady pełnej segregacji śmieci z uwagi na niższe koszty. Tymczasem zdaniem wielu znawców problemu pełna segregacja śmieci jest bardzo trudna w warunkach np. domku jednorodzinnego, a już praktycznie niemożliwa w wielkim blokowisku, w którym jest nawet kilkadziesiąt mieszkań. „Konia z rzędem” dla tego kto potrafi przymusić wszystkich lokatorów do właściwego segregowania odpadów. Wystarczy jeden lokator i z wielkiej teorii o segregacji wyjdą nici. Oznacza to także, że wszyscy lokatorzy będą obciążani za śmieci niesegregowane. Na jeleniogórskim Zabobrzu mieszka wiele osób starszych i niepełnosprawnych, mających kłopoty z poruszaniem się, percepcją, a także ze wzrokiem. Bardzo duża ilość mieszkańców miasta podnosi ten problem, którego zdają się nie dostrzegać nie tylko gospodarze miasta. Jak bowiem osoba niedowidząca lub niewidoma mieszkająca samotnie może odróżnić jaki rodzaj śmieci wrzucić do określonego pojemnika. Powszechną praktyką staje się likwidacja zsypów n śmieci w wieżowcach, które mają przyczynić się do sukcesu w postaci pełnej segregacji odpadów. Zainteresowaliśmy tym problemem Radnych Rady Miasta współpracujących z Sejmikiem. Radny Oliwer Kubicki złożył interpelację, której treść załączamy.

Czekamy na decyzję Prezydenta Zawiły.

 

Jelenia Góra, 23.04.2013r.

Szanowny Pan
Marcin Zawiła
Prezydent Miasta Jelenia Góra

INTERPELACJA

 

Na podstawie art. 3 §1 Ustawy o samorządzie gminnym, oraz § 25 i 26 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej składam interpelację do Prezydenta Miasta Jelenia Góra ws. zastosowania obniżonej stawki za odbiór śmieci od osób niepełnosprawnych. Szanowny Panie Prezydencie,

nowe przepisy zmieniające system gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pomyślane w ten sposób by zachęcać mieszkańców do segregacji śmieci. Należy jednak zwrócić uwagę, że system selektywnej zbiórki będzie bardzo trudny do stosowania przez osoby niepełnosprawne. Najprawdopodobniej więc większość z nich będzie musiała płacić stawkę wyższą – co dodatkowo skomplikuje ich trudną sytuację. Musimy brać bowiem pod uwagę, że budżety domowe osób niepełnosprawnych są często obciążane kosztami zakup leków oraz rehabilitacji. Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej stworzyła samorządom możliwość stosowania ulg w stawkach za odbiór śmieci. Wnoszę do Pana Prezydenta o przygotowanie rozwiązania umożliwiającego zastosowanie stawki obniżonej od osób niepełnosprawnych, szczególnie tych mieszkających samotnie – niemogących liczyć na pomoc najbliższych.