Zgodnie z p. 10 unieważniamy Zapytanie ofertowe nr 1/03/2016.