Unieważnia się zapytanie ofertowe na skład i druk "Biuletynu Niepełnosprawni Tu i Teraz" z z dnia 16.06.2014r.