KIERUJEMY DO WAS OGROMNĄ PROŚBĘ O POMOC FINANSOWĄ.

cerkiewx400Nasza Cerkiew nie zbiera datków na tacę, nie pobiera opłat za śluby, pogrzeby i inne sakramenty. Główną formą utrzymania naszej Cerkwi jest pensja księdza (ksiądz pracuje w prywatnej firmie i przekazuje znaczącą część swojej pensji dla Cerkwi). W 2016 roku zakończyliśmy budowę pierwszej Cerkwi w Polsce dla naszych parafian. Spodziewaliśmy się, że koszt będzie wysoki, jednakże teraz stoimy przed faktem wstrzymania robót przy Cerkwi.

POTRZEBUJEMY JESZCZE OKOŁO 12 000 ZŁ - 15 000 ZŁ NA WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ CERKWI.

Ogrodzenie jest nam niezbędne, aby zabezpieczyć święte miejsce głównie przed zwierzętami, które w znaczący sposób zanieczyszczają teren świątyni. O naszym projekcie można też znaleźć na stronie internetowej https://pomagam.pl/starowierCerkiew2x400

Wasza pomoc jest w tej kwestii jest bardzo ważna. Dla nas najdrobniejsza kwota jest bardzo ważna. NIE POZOSTAWIAJCIE NASZEJ PROŚBY BEZ ECHA.

Załączamy Państwu zdjęcia ikonostasu oraz naszej Cerkwi.

Wpłaty można dokonywać na portalu "Pomagam.pl" LUB BEZPOŚREDNIO NA KONTO BANKOWE NASZEJ PARAFII:

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW Gabowe Grądy 7A 16-300 Augustów

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950

a także poprzez płatności dotpay: http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html

Za wszelkie wpłaty serdeczne "Bóg zapłać"!

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością

o. Mariusz Jefimow

oraz Rada Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców