Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam Państwa. Po śmierci mamy mieszkam z ojcem który ma gospodarstwo rolne z którego nie ma żadnego dochodu. Otrzymujemy rentę socjalną o wysokości 294 zł na osobę. Skończyłam liceum i chcę kontynuować naukę na uczelni wyższej gdzie mogę pozyskać na to fundusze?

 


 

Osoba zapisująca się na studia wyższe, otrzymująca status studenta, może zostać objęta systemem pomocy materialnej na każdej uczelni wyższej. Istnieją następujące formy świadczeń pomocy materialej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalnej dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypedium ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie,
  • zapomoga.

Od dnia 1 października 2012 r. student może otrzymywac wszystkie formy pomocy pomocy i zapomogę równocześnie. Stypendium socjalne może otrzymywać student, który znajduje się w cięzkiej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu w jego rodzinie na członka rodziny nie przekracza wysokości mininalnej - 592,8 pln. Ponadto od 1 listopada 2012 r. wzrosła również maksymalna możliwa do ustalenia przez uczelnię wysokość dochodu na członka rodziny i wynosi ona obecnie 850,2 pln. Oznacza to, że każdy student, w którego rodzinie wysokość dochodu na jej członka jest mniejsza lub równa 592,8 pln jest uprawniony do otrzymywania stupendium socjalnego, z kolei uczelnia ma prawo podwyższenia tego progu dochodowego dla swoich studentów, jednakże tylko do poziomu 850,2 pln na osobę w rodzinie.

Stypendia socjalne, w tym stypencia socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przynawane są na semestr lub rok akademicki.Stypendia i zapomogi można otrzymywać przez cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia, z tym, że stypendium rektora dla najlepszych studentów dopiero po zaliczeniu pierwszego roku nauki. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiej stupendium ministra, przyznawane są przez organy uczelni, tj, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekana) i rektora.

Z poważaniem
Anna Rzymek
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Kraków