Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam, moja żona jest alkoholiczka i nie chce się leczyć. Mamy kredyt hipoteczny na dom i obawiam się że wpadniemy w spiralę długów. Jak namówić bądż przymusić ją do leczenia lub też co zrobić by zabezpieczyć rodzinę przed bankructwem?

 


 

Jeśli w związku z zaistniałą sytuacją małżonka nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem, jednym ze sposobów zabezpieczenia Państwa interesów finansowych jest ubezwłasnowolnienie żony i ustanowienie Pana jej opiekunem. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu alkoholizmu sąd może zarządać zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej. Bez takiego zaświadczenia wniosek o ubezwłasnowolnienie może zostać odrzucony.

Wyjściem z sytuacji mogłoby być również skierowanie żony do przymusowego leczenia na podstawie orzeczenia sądu. W tym celu należy złożyć wniosek do Gminnej Poradni Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dane na temat komisji właściwej dla Państwa miejsca zamieszkania dostępne są w urzędzie miasta lub gminy.

Mniej inwazyjnym sposobem byłoby wystąpienie do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu, wedle którego wynagrodzenie żony bądź inne świadczenia, które otrzymuje, byłyby wypłacane do rąk męża. Można przy tym wystąpić do sądu z wnioskem o pobawienie żony możliwości samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

Z poważaniem
Anna Rzymek
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Kraków