Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dzień dobry chciałabym prosić o pomoc mam taki problem ostatnio dostałam wyrok z sądu i ojciec dziecka ma pełne prawa do naszego dziecka mimo iż nie interesuje się nią i jest pretekstem do robienia mi na złość mówi ze będzie przyjeżdżał ze swoją narzeczoną do dziecka a dziecko nie zna ani ojca ani jego narzeczonej nie byliśmy po ślubie a on chce zabierać dziecko gdzieś beze mnie boje się że jej coś zrobi mogę temu jakoś zaradzić?

 


 

Przedstawiona przez Panią sytuacja najprawdopodobniej związana jest z sądowym ustaleniem ojcostwa dziecka, co w konsekwencji daje mu prawo do uznania się za pełnoprawnego rodzica ze wszystkimi tego skutkami (pełna władza rodzicielska, dziedziczenie i obowiązki rodzica). Władza rodzicielska to obowiązek i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Wynika z tego, że każdy rodzic ma prawo i obowiązek do samodzielnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Tylko w sprawach istotnych (np. edukacja, leczenie), rodzice dziecka muszą rozstrzygać wspólnie, a jeśli brak między nimi porozumienia, mogą zwrócić się do Sądu Rodzinnego o rozstrzygnięcie.

Pozbawienie praw rodzicielskich lub ich ograniczenie następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Ponieważ prawdopodobnie nie wystąpiła Pani z takim wnioskiem, sąd z urzędu nie odebrał, czy też nie ograniczył ojcu praw rodzicielskich. Jeśli wniosek był złożony, a sąd go nie uwzględnił, należało skorzystać z trybu odwoławczego od wyroku sądu.

Jeśli Pani zdaniem istnieją okoliczności, które uzasadniają ograniczenie bądź pozbawienie ojca dziecka tych praw, to można wnieść taki wniosek do Sądu Rodzinnego powołując się na Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wniosek należy udokumentować, przykładowo mogą to być zeznania świadków. We wniosku należy określić, w jakich dniach i godzinach, ojciec dziecka ma prawo do odwiedzin, gdzie mają się one odbywać, w czyjej obecności itp. Jest to bardzo istotne, ponieważ pozbawienie władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodzica praw do kontaktów z dzieckiem. Jeśli istnieją powody do orzekania o zakazie kontaktów to należy to również uzasadnić i uwzględnić we wniosku. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Z poważaniem
Anna Rzymek
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Kraków