Wnuk Tx400W dniu 24 października odbyło się kolejne cykliczne spotkanie integracyjne Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze. Gościem specjalnym spotkania był Tadeusz Wnuk – aktor, dyrektor Teatru Dramatycznego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.

Celem spotkania była aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją wzroku do uczestnictwa w spektaklach teatralnych. Oprócz omówienia repertuaru Teatru na najbliższy okres wiele uwagi poświęcono sprawie zbliżającego się remontu budynku Teatru także w kontekście likwidacji barier, a szczególnie zainstalowania windy. Termin zakończenia modernizacji Teatru przewidziany jest do grudnia 2018 roku.

Wnuk T1x400Obiekt zabytkowy – secesja – sprawia szczególne uwarunkowania dla wprowadzenia nowych obowiązujących standardów i normatywów technicznych. Budynek główny – mówił dyrektor Wnuk – w całości będzie służył działalności związanej ze sztuką. Bryła obiektu pozostanie nienaruszona. Widownia – 550 miejsc – całkowicie nowa. Loże w pełni zmodernizowane i dostosowane przeznaczone zostaną wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Mała scena przeniesiona zostanie na wielofunkcyjną po remoncie scenę dużą. Uruchomiona będzie winda wyposażona kompletnie w akcesoria wspomagające transport osób niepełnosprawnych z poziomu „zero” do szatni i na widownię zapewniając dostępność, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Przystosowane zostaną również sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowana zostanie tablica brajlowska wskazująca rozmieszczenie sali, korytarzy, schodów. Zmieni się także nawierzchnia chodnikowa wokół budynku Teatru poprzez wybudowanie podjazdów.

Jak będzie wyglądał nasz Teatr po remoncie? Wizualizację można oglądać na stronie internetowej Teatru.

Wnuk T2x400Na zakończenie spotkania Tadeusz Wnuk złożył autograf na egzemplarzu afisza teatralnego na premierę „Zemsty” Aleksandra Fredry wystawionej na scenie Jeleniogórskiego Teatru 21 czerwca 2008 roku w unikalnej obsadzie znanych Jeleniogórzan. Dochód z tego spektaklu przeznaczony był wówczas na windę w Teatrze dla osób niepełnosprawnych i środki te zostały przez KSON przekazane Teatrowi.

Mirosława Jośko wiceprezes SIW podziękowała Tadeuszowi Wnukowi za spotkanie i złożyła życzenia sukcesów w działaniach artystycznych, a także w modernizacji Teatru nagrody Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Lider Dostępności” organizowanym przez Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Powiało optymizmem… Oto po dziewięciu latach od pamiętnego spektaklu „Zemsty” Jeleniogórski Teatr będzie dostępny dla wszystkich.

MJ