Szanowni Państwo  - Koleżanki i Koledzy

W dniu 28 października 2022 roku na Gali Lider Dostepności w Pałacu Prezydenckim z rąk Prezydenta RP i Pierwszej Damy nasza trasa turystyczna z Kopy do Równi pod Śnieżka otrzymała nagrodę statuetki Lidera Dostepności 2022. Wraz z Karkonoskim Parkiem Narodowym i PTTK prowadzimy od dłuższego czasu działania zmierzające do tego aby obok na razie jedynej w Polsce  wysokogórskiej trasy w Karkonoszach z Kopy do Równi pod Śnieżką przygotowac również być może pierwsze w Europie schronisko górskie  zorganizowane w myśl planowania uniwersalnego dotyczy ono Schronika PTTK nad Małą Łomniczką w Karpaczu, u stóp Śnieżki na wysokości 1002 m n p m.
W tej sprawie zwróliliśmy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o patronat nad tym przedsięaięciem. Oto treść listu.....