11Tradycją stało się, że Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, który przypada w dniu 16 kwietnia, obchodzony był przez jeleniogórskich diabetyków w sposób uroczysty i radosny zarazem, tym bardziej że zbiegł się z szesnastoleciem Koła Miejskiego w Jeleniej Górze.

W dniu 9 października br. do sali balowej Szkoły Tańca „Kurzak, Zamorski” przybyło 120 członków Kół Diabetyków z Jeleniej Góry, Zgorzelca, Lubania i Pieńska. Gorąco witano Prezesa Polskiego Związku Diabetyków – Annę Śliwińską i gościa honorowego – Elżbietę Zakrzewską.

Przewodniczący koła jeleniogórskiego – Waldemar Wiśniewski, otwierając spotkanie zwrócił uwagę na fakt, jak wiele w terapii cukrzycy zdziałać może wzajemna integracja, szkolenia i radość z przebywania wśród ludzi życzliwych sobie.22

Powszechne uznanie zyskało wystąpienie nowej Pani Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Anny Śliwińskiej, która zaprezentowała się jako osoba skromna a zarazem bardzo dobrze przygotowana do pełnionej funkcji od strony merytorycznej. Przybyła do Jeleniej Góry wprost z podobnego spotkania w Szczecinie. 44Przedstawiła ona plany Zarządu Głównego, problemy niektórych środowisk diabetyków w sferze lecznictwa, farmakoterapii i dostępu do specjalistów. Wyraziła też zadowolenie, że dzięki takim przedsięwzięciom, jakie prowadzone są m. in. w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Lubaniu i Pieńsku i zrzeszeniu ludzi chorych, „dżuma XXI wieku” – jak zwykło nazywać się cukrzycę – nabiera całkiem znośnego oblicza. We wspólnocie bowiem następuje wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc, doradztwo i organizacja wolnego czasu, co nie pozwala ciągle myśleć o chorobie.

W następnej części spotkania odznaczono zasłużonych działaczy na polu walki z cukrzycą.

Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przyznano Złote Honorowe Odznaki czterem osobom, a wśród nich p. Andrzejowi Wójcikowi z Jeleniej Góry; srebrne odznaki otrzymało 11 osób – z Jeleniej Góry p. Genowefa Daraż i p. Emilia Zając; dyplomy Zarządu Głównego otrzymało 17 osób – z Jeleniej Góry p. Maria Burzyńska i Krystyna Lichtańska; 2 osoby otrzymały medale „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”.5

Bardzo prestiżowe wyróżnienie, tj. Medal 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymało 19 osób, a wśród nich p. Elżbieta Zakrzewska, dr Małgorzata Wilczyńska, dr Piotr Piskozub i dr Adam Pawlikowski. W laudacji podkreślono ogromne zaangażowanie laureatów w działaniach na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Były też puchary za osiągnięcia sportowe i rekreacyjne, organizowane w ostatnim okresie przez koło jeleniogórskie.

Na zakończenie spotkania wystąpił nagrodzony gromkimi brawami zespół wokalny „Agat” z Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu – laureat I miejsca w Dolnośląskim Konkursie Chórów Senioralnych.

6Druga część uroczystości odbyła się w Karpaczu, w Domu Wczasowym „Wodomierzanka”. Tu odbył się wieczorek taneczny. Podkreślenia wymaga atmosfera tego spotkania, pełna wzajemnej życzliwości, uśmiechu i dyskusji na temat wspólnych działań w kołach zrzeszających diabetyków czy też różnych form społecznej aktywności poszczególnych osób. Właścicielka „Wodomierzanki” - p. Anna Sus otrzymała Medal 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Podkreślono podczas aktu wręczania wieloletnią współpracę i otwarcie na bieżące potrzeby naszego stowarzyszenia. Członkowie koła miejskiego wrócili do Jeleniej Góry, a goście ze Zgorzelca, Pieńska i Lubania pozostali na nocleg, by następnego dnia wyprawić się na Krucze Skały, a potem zwiedzać Karpacz pod przewodnictwem gospodarza obchodów – Waldemara Wiśniewskiego.7

Obchody kolejnego Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zapisały się w pamięci uczestników jako czas spędzony wśród ludzi, których łączą wspaniałe relacje, jako czas który pozostał w jak najlepszych wspomnieniach.

Andrzej Bira