Warto sięgnąć historycznie

do wcześniejszych opracować koncepcji rozwoju miast, gmin i obszarów Dolnego Śląska. To główna teza artykułu Leszka Pieczyńskiego  - "jeleniogórzanina" z Wrocławia, który wskazuje na wiele niekonsekwencji przy budowaniu nowych bytów. Karkonoskie Inicjatywy Społeczne wróci do słusznych jak soie wydaje postulatów Leszka Pieczyńskiego w najbliższym czasie

W załączniku sprawozdanie oraz informacje poniżej.

 

Przesyłam kolejne sprawozdanie z opniowania programu
OPIEKI nad ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2021-2024, zawiera
tylko 3 wycinkowe opinie spośród licznego grona osób
"zaangażowanych" w prace RFT, zresztą bardzo podobnie  jak w sprawie
wydania opinii w przedmiocie założeń dokumentu wykonawczego pn.
„DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ na 2021- 2030,
stąd też obserwując działalność instumentu, jakim jest Regionalne
Forum Terytorialne (RFT), które powinno współpracować z Regionalnym
Obserwatorium Terytorialnym (ROT) a chyba nie zabardzo to wychodzi.
Wyraźnie
widać, że wyglądający poprawnie, model współzarządzania rozwojem
regionów niespełnia pokładanych oczekiwań, ponieważ ponad 95 %
uczestników nie jest w żaden sposób zintegrowanych wspólną
platformą kontaktów
i czynnej wymiany wiedzy, przez co nie  wykazuje zbyt wielkiego
zaangażowania w rozwiązywanie problemów regionu. Nie ma więc co
udawć, że wszystko jest "ok" tylko należy zdiagnozować przyczynę
dlaczego ten projekt
dolnośląskiego RFT nie działa poprawnie ! Obecnie pojawia się wiele
inicjatyw różnego rodzaju platform partycypacyjnych, które się
świetnie sprawdzają i być może potrzebna jest niewielka korekta w
modelu RFT, bo nie wypada
i kompromituje nieumiejętnośc wykorzystanie prekursorskiego
rozwiązania w tym zakresie, jakie zodało nadane mu w Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. .

Powołanie Regionalnych Forów Terytorialnych (RFT) oraz Regionalnych
Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) nastąpiło na podstawie zapisów
wyżej wspomnianej KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010--2020
(KSRR 2010-2020) jako obligatoryjne narzędzia jej monitorowania jak
też procesu wdrażania w życie strategii rozwoju każdego z 16- stu
polskich regionów. W pierwszych latach minionej dekady w latach 2011,
2012, czyli w sytuacji
w jakiej się znaleźliśmy po poprzednim kryzysie, którego negatywne
skutki dla Europy, miała zneutralizować uchwalona na poziomie UE,
strategia EUROPA 2020,
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf  Sytuacja
z tamtego okresu w dużym stopniu przypomina obecną, gdyż w preambule
tej strategii jest wyraźne nawiązanie do kryzysu 2008-2009. Stąd też
na początku wdraźania tych kluczowych strategii, politycy i regionalni
decydenci potraktowali
rolę RFT i ROT dość poważnie, ale stopniowo zaczęła następować
erozja modelu, który praktycznie utracił swoje znaczenie w latach
2018-2020. Uczestnicząc od początku w pracach RFT z ramienia Loży
Dolnośląskiej BCC i czując
niedosyt w zakresie wykorzystania tych, bardzo dobrych moim zdaniem
narzędzi współzarządzania i partycypacji społecznej w rozwoju
regionalnym, zabrałem głos w sprawie RFT podczas konsultacji
społecznej projektu nowej KSRR
na obecną dekadę, czyli do 2030 r. Ta konsultacja odbyła się
dokładnie 2-wa lata temu w dniu 14.I.2019, Na tej konsultacji,
podzieliłem się refleksją nt. braku analizy ewaluacyjnej KSRR
2010-2020, a tym samym o potrzebie doskonalenia
RFT, które stało się bardziej fasadą działania niż sprawnym
narzędziem partycypacji i monitorowania realizacji strategii, służąc
bezrefleksyjnej legitymizacji każdego pomysłu administracji, na
który, ta uznała, że powinna mieć jakąś
społeczną podkładkę. Również w ten sposób działała do niedawna,
bo chyba wciąż jest w stanie zawieszenia Dolnośląska Rada
Gospodarcza (DRG), której sekretarzowałem w latach 2004-2007.
Wystarczy prześledzić historię prac
RFT na przestrzeni lat 2010-2020, by pytania jak udoskonalić
działalność RFT same nam przychodziły do głowy i takie pytania
powinniśmy sobie postawić przed konsultacją tej kluczowej strategii
jaką jest KSRR, uznawana
za najważniejszą spośród 9-ciu obowiązujących w Polsce i
przygotowywaną 2-wa lata temu na kolejną pełną wyzwań dekadę 2020-
2030. Pamiętając w okresie 2008/ 2009 w którym ogromny rozmach i
znaczenie nadano pracom
poprzedzającym, kończącą swoją misję w 2020 r. KSRR , to dokument
ten, praktycznie zaraz po uchwaleniu znalazł się w cieniu, stąd tym
bardziej wypadałoby rzetelnie ocenić efekty jego realizacji oraz
ocenić rolę RFT i ROT-ów.

Doskonalenie systemu zarządzania i skomplikowanej "konstrukcji"
poszczególnych Polskich regionów wymagają takiej oceny, szczególnie
w świetle wypowiedzi Pani dr Aldony Wiktorskiej Święckiej.
zaprezentowanej podczas konsultacji
w dniu 14.I.2019 r, powinniśmy wiedzieć do jakiego punktu doszliśmy
po 8 latach realizacji strategii z wykorzystaniem właśnie RFT. i na
ile, to narzędzie pomagało nam korygować trajektorię rozwoju , tak -
by mając wiedzę, projektować
dalszy ciąg rozwoju Polskich regionów. Szkoda, że w trakcie
konsultacji nie odniesiono się do poruszonego przeze mnie tematu
dotyczącego RFT i niema żadnej rekomendacji na ile ten instrument jest
przydatny i jak należy go dalej
wykorzystywać. Ówczesny uczestniczący w konsultacji Minister
Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński oraz żaden z pozostałych
organizatorów konsultacji nie odpowiedział na moje pytanie o ocenę
działalności tak ważnego instumentu
jak RFT, co wyszło tak, jakbym pytał o coś czego nie było i nie
istnieje a przecież Minister Kwieciński współuczestniczył przy boku
profesora J.Hausnera w pracach nad tym kończącym swoją misję
dokumentem. Według mnie jest rażącą
niekonsekwencją, że w nowo projektowanym i uchwalonym już dokumencie
KSRR 2030 nie ma żadnej wzmianki o Regionalnym Forum Terytorialnym,
które w ten sposób traci swoje formalne umocowanie, bo zapominamy
dlaczego
i po co RFT zostało utworzone.

Dokument nowej KSRR 2030 znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego,
i szczerze mówiąc do tej pory nie natrafiłem na żadną analizę
realizacji strategii, odpowiedzialnej w minionej dekadzie za rozwój
regionalny w Polsce jak też analizy dotyczącej sposobu doskonalenia
RFT.

Pozdrawiam,

Leszek Pieczyński