Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia relizuje projekt pt. SPRAWNY BIZNES Z DOLNEGO ŚLĄSKA, skierowany do osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, które CHCIAŁYBY ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ. Obecnie trwa rekrutacja do projektu - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH UPŁYWA 15 LISTOPADA 2013R.! Więcej informacji na temat projektu i rekrutacji na stronie internetowej:

http://www.sprawnybiznes.darr.pl/

W zwiazku z powyzszym zwracam się z wielką prosbą o rozpowszechnienie informacji o Projekcie wśród Państwa podopiecznych, zaprzyjaźnionych osób, członków, uczestników oraz o umieszczenie na Państwa stronie internetowej/tablicy informacyjnej załączonej informacji na temat projektu (artykuł na strone, plakat do druku) . Dzięki temu bedziemy mieli mozliwosc dotarcia do najwiekszej liczby osób niepełnosprawnych - potencjalnych uczestników/czek projeku.