W dniu 08.05.2014 r odbyło się spotkanie informująco-promujące działalność Regionalnego Ośrodka Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

W trakcie spotkania została zaprezentowana praca ROW i I ON w Cieszynie. Opracowana została prezentacja multimedialna informująca min. o długoletniej współpracy Stowarzyszenia Działajmy Razem TRIANON PL z KSON w Jeleniej Górze.

Z zagadnień merytorycznych została omówiona problematyka długofalowej opieki i wsparcia ON i jej otoczenia w aspekcie socjalnym, prawnym i ekonomicznym.

Dni Otwarte zorganizowano w sposób innowacyjny. Zespół doradców poprzez działania Koordynatora Regionalnego w Cieszynie został zaproszony na spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie. Wykład miał miejsce w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie . W wykładzie udział wzięło ponad 80 osób. W trakcie spotkania oprócz prezentacji działań Międzynarodowego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została omówiona strona internetowa KSON, dokonano prezentacji doradców zespołu w Cieszynie oraz metod ich pracy. W trakcie wykładu rozdano wszystkim uczestnikom ulotki informacyjne.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie zadeklarował dalszą współpracę w zakresie działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

Opracowanie sprawozdania: Sylwia Grzebień