Dnia 29 stycznia 2013r pracownicy Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zorganizowali w Urzędzie Gminy w Podgórzyn spotkanie informacyjne pn. „Likwidacja barier funkcjonalnych” z Członkami Rady Gminy Podgórzyn i Sołtysami.

Podczas spotkania poruszona była tematyka:

  1. Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
  2. Bariery techniczne
  3. Bariery w komunikowaniu się
  4. Bariery architektoniczne
  5. Kto może ubiegać się o dofinansowanie
  6. Turnus rehabilitacyjny

Przedstawiona tematyka wzbudziła wielkie zainteresowanie. Członkowie Rady wyrazili chęć współpracy z KSON a Sołtysi zaproponowali spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości w miesiącach: marzec, kwiecień.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania.