Społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy poprawiającej sytuację osób niepełnosprawnych

Rozpoczęła się obywatelska akcja zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowany projekt ustawy ma chronić rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON o ponad 660 mln złotych rocznie oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych. 14 czerwca 2016 roku otrzymaliśmy Postanowienie Marszałka Sejmu informujące nas o przyjęciu naszego zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym samym rozpoczął się 3 miesięczny okres w trakcie, którego musimy zebrać minimum 100.000 podpisów poparcia dla naszej inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz włączenia do akcji zbierania podpisów poparcia naszej inicjatywy. Poniżej znajdziecie Państwo projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz wzór listy do zbierania podpisów.

więcej informacji znajdziecie na pod linkiem