Serwis internetowy "OTWARTY SĄSIAD"


Zachęcamy Państwa do bezpłatnej rejestracji w serwisie mapowym Otwarty Sąsiad. Serwis jest inicjatywą społeczną i pomaga poznać w swojej okolicy osoby znajdujące w podobnej sytuacji życiowej. Dedykowany jest on między innymi opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Opiekun, który rejestruje się w serwisie, proszony jest o podanie podstawowych informacji dotyczących swojego podopiecznego, określenie aktywności, które chciałby razem z innym opiekunem i jego podopiecznym podjąć (np. pójść na spacer, na zorganizowane zajęcia, wymienić się książkami lub sprzętem) oraz o zaznaczenie miejsca spotkań (może to być np. pobliski park). W ten sposób powstaje na mapie punkt oznaczający jego osobę, co umożliwia mu nawiązanie kontaktu z mieszkającymi w okolicy innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej. Celem inicjatywy Otwarty Sąsiad jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób nią zagrożonych i umożliwienie nawiązania bliższych relacji ze swoimi sąsiadami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.otwartysasiad.pl