siw01 2018x400W ostatni czwartek minionego roku odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.

Tym razem mówi Elżbieta Bukat– Sekretarz SIW-u, zajęliśmy się aktualnymi problemami jakie niesie zima mieszkańcom naszego miasta. Na szczęście pogoda nam sprzyja, ale pamiętając wcześniejsze zimy obawiamy się skutków nieodśnieżania chodników, co decydowało o tym, że ludzie szczególnie starsi i niepełnosprawni mieli utrudnienia w dotarciu do lekarza, apteki, do sklepu itp. Gośćmi spotkania w tej części byli Justyna Kaczor - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Demuth - przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odpowiedzialni za oczyszczanie miasta Jelenia Góra.

chodnik JGRzeczywiście to problem - mówiła Pani Kaczor - bo tylko około 30% chodników stanowi własność Miasta i w tej części utrzymanie czystości łącznie z odśnieżaniem realizują służby miejskie. Natomiast około 70% chodników stanowi własność wspólnot lub podmiotów prywatnych, a do utrzymania tych terenów w stanie czystości i bezpieczeństwa właścicieli trzeba przymuszać niejednokrotnie przez interwencje Straży Miejskiej. Miasto realizuje także obowiązek odśnieżania i uszorstnienia ulic miejskich do czego są przygotowane służby spółki miejskiej MPGK w Jeleniej Górze.

Można się obawiać - mówi Pani Kaczor - że w przypadku opadów śniegu właściciele poszczególnych części chodników nie uprzątną śniegu ze wszystkimi tego konsekwencjami dla mieszkańców naszego miasta.

Dostrzegając ten problem Miasto przygotowało razem z przedstawicielami wspólnot pilotażowy program utrzymania we właściwym stanie chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Poczekamy na efekty. Będziemy sygnalizowali takie i podobne przypadki do Straży Miejskiej, ale musimy mieć informację z różnych części miasta - powiedział Pan Grzegorz Demuth z MPGK. Takie i podobne przypadki należy zgłaszać do Dyspozytora MPGK na telefon 75 642 01 18 czynny cały tydzień przez 24 godziny lub 75 754 62 64 Wydział Gospodarki Komunalnej w dni robocze podczas godzin urzędowania od 7.30 do 15.30.

Spotkanie w sprawie „zimy w mieście” wywołało dosyć ożywioną dyskusję. Wątpliwości uczestników budziła sprawa posypywania solą w poprzednich latach ulic miejskich co jest przecież nie ekologiczne. Czesi uszorstniają ulice tylko żwirem i tam są one „białe”. Dlaczego nie można tego zastosować w Jeleniej Górze? Wiele krytycznych głosów dotyczyło również stanu chodników w mieście, które są po prostu niebezpieczne przez popękane płytki i dziury. Czy pozostaje nam liczyć na lekką zimę i łaskę natury? Zobaczymy!

siw1 01 2018x400W spotkaniu uczestniczyła również Pani Beata Gorzelak z Komendy Policji w Jeleniej Górze, która przestrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z ruchem pieszych o zmroku. O ile przepisy zobowiązują do specjalnego oznaczenia odblaskiem przy poruszaniu się poza terenem zabudowanym zaleca się, aby również przy przemieszczaniu się po mieście takie odblaski nosić.

Być widzianym tzn. być bezpiecznym - mówiła Policjantka rozdając każdemu uczestnikowi zebrania specjalne opaski odblaskowe. Wszyscy obecni obiecali, że będą je nosili, a także będą namawiać do tego swoich bliskich.

W spotkaniu uczestniczyła także Agnieszka Smolińska z Książnicy Karkonoskiej, która przedstawiła nowości biblioteki książki mówionej, której pasjonatami są członkowie SIW-u.

Na zakończenie przedstawiono plany wypraw turystycznych na lato 2018, między innymi bardzo atrakcyjną 15-to dniową, niedrogą wycieczkę do Grecji.