Akcja „Masz Głos, Masz Wybór” to inicjatywa podjęta przed ośmiu laty przez Fundację im. Stefana Batorego i Szkołę Liderów, w której jeleniogórskie organizacje pozarządowe zrzeszone w Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych od początku biorą udział. Polega ona na aktywizacji ruchu obywatelskiego w rozwoju demokracji lokalnej, organizowaniu debat z politykami samorządowymi i parlamentarzystami w sprawach dotyczących problemów miasta, gminy, regionu. W ciągu tych ośmiu lat przeprowadzono ponad trzydzieści debat, a także ankietowe badania przyczyniające się do oceny stopnia komunikacji społecznej pomiędzy władzą, a mieszkańcami. W 2012 roku do akcji przystąpiły nowe organizacje. Między innymi Młodzieżowa Rada Miasta i Stowarzyszenie Allternatywa, grupujące głównie młodych ludzi, którym jak się okazuje również nieobce są sprawy społeczno - gospodarcze miasta i regionu.

Chcielibyśmy poznać - mówi Pan Robert Obaz prezes Stowarzyszenia Goduszyn - odczucia mieszkańców co do szeroko rozumianego dialogu społecznego, ocenę pracy samorządowców, jak również poznać obecną wiedzę na temat pracy samorządu, by później móc sprawnie i skutecznie edukować mieszkańców. Chcemy także zweryfikować, czy zdaniem wyborców poprawiła się komunikacja naszych samorządowców z mieszkańcami. W tym celu opracowaliśmy ankietę, która w ilości ponad 1000 egzemplarzy zostanie rozprowadzona pośród mieszkańców. W listopadzie poznamy jej wyniki. Przed nami również debaty, pierwszą w dniu 11 października zorganizuje Młodzieżowa Rada Miasta. Będzie to debata z prezydentem miasta Marcinem Zawiłą po połowie kadencji jego prezydencji. Ta otwarta debata odbędzie się w liceum im. J. Śniadeckiego w Jeleniej Górze. Wezmą w niej udział m. in. reprezentanci ostatnich klas jeleniogórskich liceów. Przygotowaniem drugiej debaty zajmie się Stowarzyszenie „Allternatywa”. W dniu 3 Listopada br w klubie „Kwadrat” w Jeleniej Górze spotkają się z władzami miasta absolwenci szkół i uczelni w Jeleniej Górze, którzy wyjechali „za chlebem” do innych miast i krajów. Debacie przyświecać będzie pytanie „czy warto zostać w Jeleniej Górze, czy też z niej wyjechać, a może powrócić (niepotrzebne skreślić)”. O debatach informować będziemy mieszkańców za pomocą mediów i plakatów. Prezentujemy anonimową ankietę, którą można wypełnić również droga telefoniczną dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 700 025.