Informujemy że za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Polskapresse Sp. z o.o. Oddz. Biuro Reklamy w Warszawie i z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa na emisję ogłoszeń prasowych.