Najkorzystniejszą ofertę do zapytania ofertowego nr 1/07/2016 złożył : Zakład Produkcyjno-Usługowy „Drukarnia” s.c. ul. Rycerska 19, 86-200 Chełmno i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.