Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: AP Edukacja ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.