3aREGULAMIN UCZESTNICTWA w dniu 30 września 2016 roku

1. Organizatorem spływu jest Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze.
2. Spływ pontonowy Bobrem organizowany jest dla Członków SIW oraz innych zaproszonych inwalidów wzroku wraz z opiekunami.
3. Spływ odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku na trasie Nielestno-Marczów. Wyjazd autokarem z Jeleniej Góry o godz. 10.oo. Zbiórka uczestników w siedzibie SIW o godz.9.45.


4. Profesjonalne pontony przystosowane do raftingu w górskich rzekach, kamizelki asekuracyjne, wiosła, instruktora – przewodnika oraz ratownika medycznego SIW zamawia i wypożycza w Firmie Wielobranżowej Rob-Fun Rakowice Wielkie 1 na podstawie umowy pisemnej zawartej pomiędzy SIW i Panem Robertem Hankiewiczem właścicielem Firmy.
5. Ubezpieczenie NNW i OC każdego uczestnika na czas trwania imprezy zabezpiecza SIW. Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z warunkami ubezpieczenia podczas spotkania przed wyjazdem na spływ.
6. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz dokonanie wpłaty w wysokości 30,-zł od osoby w terminie do dnia 27 września 2016 r. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie bez uzasadnionej przyczyny, wpłata nie zostanie zwrócona /zostanie włączona do ogólnych kosztów spływu/.
8. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki pontonowej. O problemach zdrowotnych mogących być przeciwwskazaniem do udziału w spływie uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora w karcie zgłoszenia Każdy z uczestników bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ogólnych zasad kulturalnego zachowania się.
10. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń instruktora-przewodnika.
11. Przed i w trakcie spływu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu.
12. Podczas płynięcia pontonem uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
13. Podczas trwania spływu nie wolno:
• palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych
• wyrzucać za burtę niczego, co może zanieczyszczać środowisko
• opuszczać pontonu bez uzasadnienia
• wypychać, wyrzucać innych uczestników
• uderzać wiosłem innych uczestników ani pontonów
• odpychać się wiosłem od innych pontonów, od kamieni, od brzegu, od dna rzeki w sposób niezgodny z zaleceniami przewodnika.
14. W stosunku do innych osób korzystających z rzeki - inne spływy pontonowe, kajakarze, wędkarze, turyści, piesi - uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
15. W przypadku nagłego pogorszenia się warunków pogodowych w trakcie spływu o jego ewentualnej kontynuacji lub wcześniejszym zakończeniu ze względów bezpieczeństwa decyduje ratownik obecny podczas spływu.
16. Uczestnicy zabierają ze sobą:
• odpowiednie obuwie – typu crocsy /musimy być przygotowani na ich zamoczenie/
• odpowiednią odzież – lekką i nie wchłaniającą wilgoci
• nakrycie głowy
• preparaty przeciw owadom
• napoje
• wodoodporne opakowanie na telefon, aparat foto i dokumenty
• DOBRY HUMOR
17. Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona i zaakceptowana przez Organizatora i Firmę Rob-Fun.
18. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz podporządkowanie decyzjom organizatora.