Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie wspólnie z Fundacją Pomagam Żyć Innym oraz SP ZOZ Szpitalem Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze w dniach 18.08.2014r. – 29.08.2014r. w godz. 14.00do 19.00 realizuje wspólny projekt pn.: Wakacyjny Klub Integracyjno – Edukacyjny dla osób niepełnosprawnych "Razem Lepiej".

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Jeleniej Góry do 26 roku życia. W Wakacyjnym Klubie przewidziano uczestnictwo 15 osób.

Podczas trwania projektu dla uczestników przewidziano wiele atrakcji, które odbędą pod nadzorem wolontariuszy i opiekunów.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Miasta Jeleniej Góry.