bowlingW imieniu Członka Zarządu PZN Koła w Jeleniej Górze, A. Leśniaka, zapraszamy wszystkie osoby niewidome i niedowidzące chętnych do aktywnego spędzenia czasu wolnego, uczestnictwa w zawodach w bowlingu w dniu 07.06.2018 r.

Rozpoczęcie konkurencji o godzinie 14 w Bowling Centrum w Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego 23.