aptekax400W ostatni wtorek stycznia odbyło się spotkanie SIW na którym omawiano m.in. sprawy związane ze zróżnicowanymi cenami na leki. Gośćmi spotkania były farmaceutki jednej z Jeleniogórskich aptek, w środowisku postrzeganej jako „najtańsza w mieście”.

Duże emocje – mówi Elżbieta Bukat – sekretarz SIW – wywołała dyskusja na temat różnych cen tego samego leku w różnych aptekach. Dotyczy to cen leków nierefundowanych, gdyż te są ustalane przez ministerstwo co 2 miesiące. Ceny leków refundowanych można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych.

Przykładami różnych cen leków nierefundowanych w nawet usytuowanych obok siebie aptekach są: Kosop, Eliguis czy tez Viktoza używana przez cukrzyków. W przypadku Viktozy różnica cenowa potrafi wynieść niejednokrotnie 200 zł, a nawet 400 zł! Niestety nie ma przejrzystego systemu informacji o cenach leków nierefundowanych, co dla wielu z nas oznacza wędrówki szlakiem aptek…

Na spotkaniu przedstawiono również zasady wprowadzanych od 2019 roku, a bezwzględnie zatwierdzonych 8 stycznia 2020 roku e-recept. Zaproszone Farmaceutki poza ulotkami w przejrzysty i zrozumiały sposób zapoznały Uczestników z istotą nowości w postaci e-recept. Najważniejsze zmiany to:

- termin ważności recepty w przypadku antybiotyków wynosi tylko 7 dni, na środki psychotropowe wynosi 30 dni, na preparaty immunologiczne wynosi 4 miesiące od daty wystawienia przez lekarza. W przypadku gdy na recepcie znajduje się kilka leków taką receptę nazywamy zbiorczą. Lekarz przepisując leki ma możliwość zapisania środków na maksymalnie 365 dni, a w przypadku pielęgniarki (uprawnionej do wypisywania recept) czas ten wynosi pół roku.

 Lekarz może wystawić receptę SMS em z 4-cyfrowym kodem albo e-mailem z załączoną informacją o e-recepcie Wydruk informacyjny na podstawie w/w zapisów wykupujący pacjent zobowiązany jest podać przedstawić w aptece wraz z 4 cyfrowym kodem z SMS-a oraz z Pesel-em osoby dla której lek został wypisany.

W przypadku kiedy apteka ma problem z połączeniem internetowym wykupujący zobligowany będzie do podpisania odpowiedniego oświadczenia i okazania dowodu osobistego.

Zalety e-recept to: większa czytelność, dostępność, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów formalnych. Ciągły dostęp do informacji o dawkowaniu leku dzięki Internetowej Karcie Pacjęta (IKP), dzięki czemu możliwe jest uniknięcie interakcji lekowych, realizacja zakupu może odbywać się w różnych aptekach bezproblemowo bez podawania przyczyny.

Znane do tej pory papierowe recepty będą dopuszczalne tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach.

Również duże zainteresowanie wywołał temat bezmyślnego, niekiedy, przyjmowania leków „hurtem”. Zaproszone Panie przestrzegały przed bezkrytycznym łykaniem leków garściami i popijanie ich byle czym. Interakcje mogą być bardzo poważne. Zatem pamiętajmy, że należy czytać ulotki, szczególnie tych leków bez recept, zwracać uwagę na przeciwwskazani w nich zawarte. Sprawdzać substancje czynne, nie zażywać leków o podobnym działaniu jednocześnie np. przeciw zakrzepowe czy na nadciśnienie. W czasie wizyt informować lekarzy o wszystkich zażywanych lekach również tych bez recepty i ziołach, suplementach.

W niektórych przypadkach, możliwe są także interakcje leków z żywnością np. produkty mleczne, mleko, soki, alkohol. Leki popijamy zawsze wodą! Inny niebezpieczny przykład to łączenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych  ibuprofen,  ketoprofen, naproxen z paracetamolem może doprowadzić do zaburzenia czynności nerek.

Uczestnicy spotkania z dużą troską mówili o lekach które mimo pełnej wartości i daty przydatności lądują w śmietnikach. To po pierwsze jest niedopuszczalne, bo leki powinno się utylizować, a po drugie szkoda, że  nie istnieje możliwość przekazania ich osobom potrzebującym.