Już po raz kolejny Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zrzeszająca kilkanaście jeleniogórskich stowarzyszeń i fundacji przeprowadzi ankietę, której celem jest ocena obecnej kadencji władz samorządowych oraz poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców Jeleniej Góry. Akcja jak zawsze odbywać się będzie pod auspicjami „Masz Głos – Masz Wybór”.

W ankiecie jest 17 pytań. Ankietowani oceniać będą m. in. w jakim stopniu postulaty i potrzeby mieszkańców są uwzględniane przez prezydenta miasta czy radnych Rady Miejskiej. Wśród pytań znajdują się także zagadnienia dotyczące oceny kierunku rozwoju Jeleniej Góry, realizacji obietnic wyborczych przez lokalnych samorządowców czy pracy poszczególnych radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

W ubiegłym roku ankieta i publikacja jej wyników wzbudziła wiele kontrowersji szczególnie w kręgach zbliżonych do Prezydenta Miasta, który w wyniku przeprowadzonych badań nie został najlepiej oceniony przez respondentów. Prezydent zarzucił więc organizatorom, że kwestionariusz ankiety został źle wykonany oraz źle dobrano próbkę badanych.

W tym roku organizatorzy zapewniają, że sam kwestionariusz był skonsultowany przez pracowników naukowych m. in. Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze i na pewno jest profesjonalnie przygotowany.

Ankietę wypełnić można za pośrednictwem naszego portalu lub w siedzibie Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych przy ul. Os. Robotnicze 47 A, a jej wyniki opublikowane będą w drugiej połowie czerwca br.

Członkowie Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych będących dobrowolnym zrzeszeniem organizacji obywatelskich już teraz zapowiadają, że ankieta to dopiero początek działań, jakie jeleniogórskie NGO będą podejmować wspólnie z Fundacją im. S. Batorego. Do tegorocznej edycji akcji „Masz Głos – Masz Wybór”, której realizatorem jest wspomniana wcześniej fundacja, swój akces zgłosiły m. in. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Zespół Aktywności Społecznej Sobieszów czy all-ternatywa – Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży. Wszystkie te organizacje oraz stowarzyszenia i fundacje współpracujące w ramach Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych przeprowadzą również kilka debat z lokalnymi samorządowcami i kandydatami na prezydenta miasta oraz radnych Sejmiku Województwa i Rady Miejskiej Jeleniej Góry w najbliższych wyborach. O podejmowanych przez Koalicję działaniach będziemy informować na bieżąco.