Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Beneficjentami programu mogą zostać nieaktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Głównym celem projektu jest wsparcie i przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Działania projektowe obejmują: poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, kursy, staże, pomoc przy znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, wsparcie pracodawców przy uzyskaniu ulg przysługujących z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Podczas trwania wszystkich działań projektowych zapewniamy indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.

Jak szukać pracy? Jak pisać dokumenty aplikacyjne? Z jakiej pomocy można skorzystać i gdzie się o nią zwrócić? Jakie koszty podlegają dofinansowaniu PFRON? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

„Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-27 lat do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

Zakładane rezultaty projektu FAR:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 250 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 250 osób niepełnosprawnych,
 3. 70 osób skorzysta ze wsparcia psychologicznego, indywidualnego i grupowego, w zależności od potrzeb,
 4. 250 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 5. ukończenie przez 100 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 6. ukończenie szkoleń zawodowych przez 100 osób,
 7. ukończenie przez 168 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym),
 8. odbycie praktyk zawodowych przez 168 osób,
 9. kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 150 osób (zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zgodnie z zapisami IPD),
 10. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 67 osób,
 11. podjęcie zatrudnienia przez 50 osób.

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest objęcie wsparciem (zindywidualizowana i kompleksowa usługa) osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.

Zakładane rezultaty projektu:

 1. objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 375 osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+,
 2. opracowanie indywidualnych planów działania dla 375 osób niepełnosprawnych,
 3. ukończenie przez 250 uczestników integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 4. odbycie staży rehabilitacyjnych przez 175 osób,
 5. odbycie praktyk zawodowych przez 175 osób,
 6. ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe przez 250 osób (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
 7. 300 osób skorzysta ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
 8. ukończenie szkoleń zawodowych przez 300 osób,
 9. ukończenie przez 250 osób warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Ponadto, rodzaj wsparcia jest uzależniony od tego, kto konkretnie zostanie wskazany przez osobę niepełnosprawną do udziału w tego typu warsztatach. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym),
 10. 300 osób skorzysta z usług pośrednictwa pracy,
 11. podjęcie pracy przez 75 osób,
 12. ukończenie przez 25 osób zajęć z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej.

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

Dane kontaktowe:

Biuro-województwo dolnośląskie:
59-700 Bolesławiec
ul. Dolne Młyny 60
tel. 757346090
tel. kom. 508015 914
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.