PEFRON logoOd 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat.

11 maja 2016 r. prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 proc tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

Zatem koszt „kary" za każdego potencjalnego pracownika z niepełnosprawnością, który powinien, ale nie został zatrudniony wyniesie prawie 1700 zł.