Poznaj metodę animacji społeczności lokalnych

. Pobierz publikację

 [2]

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z
publikacją „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra
wspólnego. Teoria i praktyka”.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją tych z Państwa, którzy
chcą poznać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra
wspólnego, a także osoby które naukowo lub praktycznie zajmują się
aktywizacją społeczną i poszukują sposobów wzmacniania lokalnego
kapitału społecznego. Potwierdzone w badaniu skuteczność i
użyteczność metody animacji w praktyce oraz jej uniwersalność są
istotnymi przesłankami do dalszego jej upowszechniania w
społecznościach lokalnych.

Przejdź do publikacji

Jest to monografia opisująca metodę opracowaną i wdrażaną w ramach
programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii. Autorska
metoda animacji powstała na bazie doświadczeń realizowanych od 2000
roku programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz teorii
dotyczących dobra wspólnego.

Publikacja ma charakter naukowy i prezentuje wnioski z badania
ewaluacyjnego przeprowadzonego na przełomie 2018 i 2019 roku przez
zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof.
Anny Gizy-Poleszczuk, którego celem było ocenienie efektywności i
użyteczności metody. Publikacja zawiera również wiele praktycznych
informacji dotyczących stosowania metody oraz prezentuje doświadczenia
międzysektorowych partnerstw lokalnych.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Stworzone za pomocą‌ ‌ Poznaj Ascend [3]