B RzońcaSzanowni Państwo,

Dziękuję wszystkim Wyborcom ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, którzy obdarzyli mnie swym zaufaniem. Ze swej strony zapewniam, że tak jak podczas mojego posłowania w Sejmie RP, tak i w Europarlamencie działalność na rzecz dobra osób z niepełnosprawnościami, ich pracy i pracodawców będzie nadal jednym z moich priorytetów.


Już dzisiaj zgłosiłem akces do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE, która zajmuje się tą tematyką. Jestem przekonany, że polscy Europosłowie będą w tej Komisji wiodącą i decydującą grupą, dzięki czemu sprostamy Państwa oczekiwaniom zawartym m.in. w Waszym piśmie z dn. 15 maja. A także i innym wnioskom, które wpłyną do tej Komisji. Zachęcam Państwa do dużej aktywności w podpowiadaniu nam co można dobrego zrobić. I do ganienia, jeśli o czymś zapomnimy.

Nadto chcę poinformować, że moją obecną działalność parlamentarną w Polsce na rzecz całego środowiska osób z niepełnosprawnościami zgodziła się przejąć i skutecznie kontynuować Pani Senator Alicja Zając. Życzę dobrej współpracy.

Tymczasem jeszcze raz dziękując za wybór, dziękuję także za napływające z wielu stron gratulacje i życzenia owocnej pracy w Parlamencie Europejskim.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Rzońca

Poseł do Parlamentu Europejskiego